Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

09-04-2021

Gisteren presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving haar rapport "Grote opgaven in een beperkte ruimte". David Hamers en Rienk Kuiper constateerden dat de ruimtedruk van wonen, infrastructuur, groen, water en energie in sommige gebieden zo groot is dat niet alles past en dat het belangrijk is dat de verschillende bestuurslagen onderling beter afstemmen en dat burgers meer betrokken worden. En dat de grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet