Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

11-02-2021

In het programma Stedelijke Transformatie worden zo’n 35 transformatieprojecten gevolgd. In dit essay zijn de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties gebundeld en worden oplossingsmogelijkheden gegeven.