Het aanmeldloket Volkshuisvestingswet is per vandaag geopend

03-05-2021

Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke eenmalige bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds om de leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden een impuls te geven. Het kabinet heeft besloten om 450 miljoen euro beschikbaar te stellen. Tot en met 19 mei 17.00 uur kunnen gemeenten zich aanmelden om in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Begin juli wordt bekend welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet in op verbetering van de woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden en het Volkshuisvestingsfonds is onderdeel van dit traject. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt hierbij ondersteuning.