Webinar Volkshuisvestingfonds

08-02-2021

Het ministerie van BZK organiseert op woensdag 10 februari 2021 een webinar over het Volkshuisvestingfonds. Het kabinet investeert 450 miljoen euro om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren en te verduurzamen om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.