Warmtetransitie in de praktijk

22-02-2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het rapport Warmtetransitie in de praktijk uitgebracht. Het PBL heeft gesprekken gevoerd met gemeenten waar een proeftuin van het Programma Aardgasvrije Wijken loopt en het PBL trekt de conclusie dat het van aardgas afhalen van woningen complex is en maatwerk behoeft.