Gemeente aarzelt op de grondmarkt

18-01-2021

In dit artikel in Binnenlands Bestuur wordt ingegaan op het verwijt dat gemeenten een te hoge prijs vragen voor hun grond en dat dit nieuwbouw in de weg zou zitten. Uit onderzoek blijkt dat dit niet klopt, en dat gemeenten zich zelfs steeds meer terugtrekken uit de grondmarkt.