Lancering website Informatiepunt Leefomgeving

08-04-2021

De website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is bedoeld voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk. Daarnaast heeft het IPLO ook een helpdesk waar vragen gesteld kunnen worden over de Omgevingswet en de leefomgeving. Het Informatiepunt Omgevingswet gaat op in het IPLO.

Op deze nieuwe website staat informatie over de uitvoering van de wet, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), participatie, de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, instrumenten en regelgeving en informatie over bodem, bouwen, water, milieu, afkomstig van de websites van Bodem+, de Helpdesk Water, de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik en het Kenniscentrum InfoMil.

Op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet vindt u alle informatie over de implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet alsook ondersteuning bij de invoering van de wet met informatie over bijvoorbeeld werkplaatsen, webinars, oefencasussen en demoscripts, monitoring, praktijkverhalen en de evenementenagenda.