Let op: aanvraag voor regeling Extern Advies Warmtetransitie mogelijk tot en met 1 juni 2021

07-04-2021

Via het Expertise Centrum Warmte (ECW) kunnen gemeenten die behoefte hebben aan externe expertise rondom de warmtetransitie gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Ongeveer 200 gemeenten hebben al interesse getoond in de eenmalige uitkering van ruim € 20.000. Gebleken is dat er veel diversiteit in de aanvragen is. Zo gaat de ene gemeente met een adviesbureau alle data verzamelen die genoemd staan in de Handreiking voor lokale analyse, terwijl een andere gemeente specifiek onderzoek laat doen naar de mogelijkheden voor aquathermie bij een specifieke wijk.

Bent u bezig met het vaststellen van een transitievisie warmte en uitvoeringsplannen die zo goed mogelijk aansluiten op de lokale situatie? Dan is een eigen analyse op basis van lokale data van belang en kunt u gebruikmaken van de Handreiking voor lokale analyse met daarin vele tips en richtlijnen die kunnen helpen in dit proces.