Komen tot goede prestatieafspraken: zeventien voorbeelden ter inspiratie

06-04-2021

Op het gebied van prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zijn zeventien voorbeelden verzameld. Hierin worden prestatieafspraken beschreven over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid, de kwaliteit en het verduurzamen van woningen, de huisvesting van bepaalde doelgroepen etc., waarbij het niet alleen gaat om de inhoud van de afspraken maar ook om ideeën over de invulling van het proces.