Samen zorgen voor prettig wonen

20-04-2021

Het Ministerie van BZK, de VNG, Aedes en de Woonbond organiseren op 20 mei 2021 een online congres waarin aandacht zal worden geschonken hoe gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties hun samenwerking verder kunnen versterken en verbeteren, en waarbij er met name aandacht is voor wonen met zorg, duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, spoedzoekers en betaalbaarheid.