Consultatie regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

26-01-2021

De consultatie van de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting is vandaag gestart. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten aanspraak maken op een specifieke uitkering ten behoeve van de verbetering van de woonkwaliteit en de leefomgeving in kwetsbare gebieden.