Hoe integreert u energie, klimaat en gebiedsontwikkeling?

31-03-2021

VNG, IPO, UvW en NP RES zijn op zoek naar concrete praktijkcases, bedoeld voor de leerlijn 'Integratie van energie- en klimaatmaatregelen in de ruimtelijke ordening' die zij aan het opzetten zijn. Het is de bedoeling om praktische handvatten te vinden voor de integrale afweging van de verschillende opgaven en voor de samenwerking die daarvoor nodig is en om de geleerde lessen in een handreiking te publiceren. 

Kent u een geschikte case of wilt u zelf een case inbrengen? Neem dan contact op met projectleider Ruud Schuurs, via ruud@ruudschuurs.com of 06 5081 9543.