Handreiking ‘Gemeente en visitatie van woningcorporaties’

18-01-2021

Deze publicatie geeft inzicht in het instrument ‘maatschappelijke visitatie van
woningcorporaties. Dit is belangrijk ter voorbereiding van een visitatie. Daarnaast kan bestudering van de visitatierapporten van woningcorporaties in uw gemeenten en de aanbevelingen en aandachtspunten die daarin gedaan zijn ook van belang zijn bij de gesprekken over prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie.