Overheid moet gelijke kansen bieden bij uitgifte grond

29-11-2021

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet geven om mee te dingen. Het overheidslichaam moet de koper selecteren in een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria en moet hierover vooraf informatie bekend maken. De Hoge Raad geeft aan dat deze verplichtingen volgen uit het gelijkheidsbeginsel, waaraan overheidslichamen zijn gebonden.