Volkshuisvestingsfonds open van 3 tot en met 17 mei 2021

16-03-2021

Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit.

Er worden online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd op:

Maandag 22 maart 2021 van 11.00 – 12.00 uur:

technische briefing beoordelingssystematiek Volkshuisvestingsfonds Tijdens deze technische briefing worden het doel en de uitwerking van de voorwaarden van het VHF toegelicht. Ook zal het gaan over wat u wel en niet mag opvoeren binnen de WBI en krijgt u een inzicht in het beoordelingskader.

Maandag 22 maart 2021 van 14.00 – 15.00 uur:

technische briefing aanvraagdocumenten Volkshuisvestingsfonds Tijdens deze technische briefing wordt de aanvraagdocumentatie voor het indienen van een aanvraag met u besproken. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de wijze van indienen en de bijlagen die meegezonden dienen te worden met uw aanvraag.

Donderdag 25 maart 2021 van 14.00 – 15.30 uur:

spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit renovatie Tijdens dit online spreekuur worden zoveel mogelijk ingebrachte vragen over de herstructureringsactiviteit Renovatie van de regeling behandeld. Hiertoe zijn zowel een afgevaardigde vanuit het ministerie van BZK als twee inhoudelijke experts op het gebied van Renovatie aanwezig.

Maandag 29 maart 2021 van 14.00 – 15.30 uur:

spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit transformatie Tijdens dit online spreekuur worden zoveel mogelijk ingebrachte vragen over de herstructureringsactiviteit Transformatie van de regeling behandeld. Hiertoe zijn zowel een afgevaardigde vanuit het ministerie van BZK als twee inhoudelijke experts op het gebied van Transformatie aanwezig.


Woensdag 31 maart 2021 van 14.00 – 15.30 uur:

spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit sloop-nieuwbouw Tijdens dit online spreekuur worden zoveel mogelijk ingebrachte vragen over de herstructureringsactiviteit Sloop-Nieuwbouw van de regeling behandeld. Hiertoe zijn zowel een afgevaardigde vanuit het ministerie van BZK als twee inhoudelijke experts op het gebied van Sloop-Nieuwbouw aanwezig.