50 miljoen voor emissieloze bouw

16-11-2021

Het Rijk heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld om de uitstoot van bouwactiviteiten te beperken. Er wordt een kennis- en innovatieprogramma ingericht, dat schone en emissieloze bouwconcepten en bouwlogistiek gaat ontwikkelen. Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat als ambitie heeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw.