Handreiking RES 2.0 en werkbladen

15-11-2021

Deze handreiking is opgesteld door het Nationaal Programma RES  en biedt houvast en inspiratie voor de vervolgstappen in de RES. De werkbladen bij de handreiking geven praktische handvatten voor de diverse aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.