Algemene Ledenvergadering

04-08-2021

De ALV van de VvG zal op woensdag 8 september 2021 van 15.00 – 16.00 uur online plaatsvinden. Leden (geen donateurs) kunnen aan deze ALV deelnemen. Wilt u uw gemeente hierbij vertegenwoordigen? Stuur dan een mail naar info@vvg.nl onder vermelding van uw naam, uw functie en de gemeente die u vertegenwoordigt. Naast de voordracht door het voltallige bestuur van de VvG van de heer Adrian Los als kandidaat voor de functie van voorzitter van de VvG, komen onder meer aan de orde de vaststelling begroting, bijdrage contributie en bijdrage congressen 2022. U kunt de stukken opvragen via info@vvg.nl.