Onderzoek

03-11-2021

Prof. dr. Johan Conijn is bezig met een onderzoek en stelt het op prijs als onderstaande vragen beantwoord worden.

Naar het lijkt komt het bij de nieuwbouw in toenemende mate voor dat de sociale huurwoningen niet naar een woningcorporatie gaan, maar naar een marktpartij/belegger. Er is weinig bekend over deze ontwikkeling.

Daarom de volgende vragen:

  1. Kent u voorbeelden dat de sociale huurwoningen naar een belegger/marktpartijen gaan? Zo ja, om welke concrete voorbeelden gaat het?
  2. Welke voor- en nadelen ziet u aan deze ontwikkeling vanuit het perspectief van het gemeentelijk grondbedrijf?
  3. Als deze ontwikkeling ingeperkt zou moeten worden, op welke wijze zou dit gedaan kunnen worden?

De antwoorden kunt u zenden naar johan.conijn@finance-ideas.nl. Dank voor uw medewerking.