Op zoek naar een nieuwe voorzitter

04-03-2021

De Vereniging van Grondbedrijven heeft tot het eerstvolgend congres Annius Hoornstra benoemd als voorzitter a.i.. In deze tijd van verkiezingen, kabinetsformatie en het verhogen van de woningbouwproductie als belangrijk onderwerp vindt de VvG het belangrijk continuïteit te hebben in haar stem naar de buitenwereld. In de tussentijd gaat de VvG, nu Annius Hoornstra niet meer werkzaam is bij een gemeente, op zoek naar een nieuwe voorzitter.