Nieuwe gids helpt woningbouw bij stikstofproblemen

08-03-2021

De gids ‘Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgebracht en geeft oplossingsrichtingen voor problemen bij vertraging van woningbouwplannen en -projecten door de geldende stikstofeisen. Verder staat er een uitleg in over het juridische traject en praktijkvoorbeelden. Het is goed om kennis te nemen van deze oplossingsrichtingen, maar ook om alert blijven op de risico's, die deze met zich mee brengen.