Kamerbrief voortgang Omgevingswet april 2021

06-05-2021

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet. In deze brief staat dat er rekening moet worden gehouden met uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.