Business case aanpak 14 grootschalige gebieden

28-06-2021

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties is er een business case gemaakt. In het kader van de NOVI zijn er 14 gebieden benoemd waar een integrale verstedelijkingsopgave aan de orde is en waarin de komende ruim 20 jaar in totaal circa 436.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. De realisatie van deze grootschalige woningbouw heeft een forse financiële opgave tot gevolg, denk aan de benodigde OV-/infra-investeringen, hoogwaardige kwaliteit in een mix van betaalbaar wonen, werken en voorzieningen, duurzame energievoorzieningen en het aanleggen van openbaar gebied. In deze business case worden de benodigde publieke maatregelen, de rollen van de betrokken partijen en de onzekerheden, obstakels en kansen bij de woningbouwopgave geschetst.