Talkshow: Is uw openbare ruimte duurzaam & circulair?

21-06-2021

Dit symposium start op 22 juni 2021 met een talkshow, live vanuit Nieuwspoort. Op 23 en 24 juni vinden 10 interactieve workshops plaats.

Het potentieel aan duurzaamheidswinst in de openbare ruimte is enorm, met name bij gemeenten wordt dit nog niet altijd benut. Die winst valt te boeken in planvorming, aanleg en aanbestedingen, maar ook beheer en onderhoud. Met de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 werd beoogd om medio 2021 duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn in alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Met een nieuw Manifest waarbij we doorkijken naar 2030, is het een mooi moment om aandacht te besteden aan wat er op het moment allemaal speelt op dit vlak.

Tijdens dit symposium nemen professionals en ervaringsdeskundigen u mee in de praktijk. Denk daarbij aan direct toepasbare voorbeelden op het gebied van onder meer materiaalkeuze, maar ook procesmatig.