Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

26-02-2021

In dit nummer van ons praktijkblad kunt u het verslag van Kees Hagendijk lezen van onze tweede en derde talkshow van het coronavierluik van de VvG over de gevolgen van corona op gebiedsontwikkeling. Daarnaast interessante artikelen van Theo Stauttener, Jaap Zijda, Hans Karssenberg en Jaap Schoufour (Management en organisatie in de exploitatiefase), Erwin Heurkens en Wouter Jan Verheul (Innovatieve financieringsarrangementen bij stedelijke gebiedstransformaties), Demetrio Muñoz Gielen en Harry Nijland (Optimalisering doorrekening gebiedsoverstijgende kosten via overeenkomst en nieuwe regeling Omgevingswet), Gert Dekker en Simon Handgraaf (De mogelijkheden van decentrale regelgeving om klimaatbestendig bouwen te bevorderen) en tot slot een artikel over de jaarlijkse benchmark Gemeentelijke Grondprijzen 2020-2021 van Erik de Leve (Corona of niet: gemeenten verhogen de grondprijzen). 

Wilt u zelf een interessant onderwerp delen met de lezers van het Praktijkblad
Grondzaken en gebiedsontwikkeling? Of heeft u suggesties? Stuur uw reactie met
korte toelichting aan de redactie via grondzaken@sdu.nl.