Rapportage Woningbouw in hout

08-06-2021

De Rapportage Woningbouw in hout gaat in op houtbouwsystemen voor de (sociale) woningbouw in Nederland, waarbij het kan gaan over seriematige grondgebonden woningen maar ook over appartementsgebouwen met meerdere bouwlagen. De conclusie die getrokken kan worden is dat concurrerend bouwen met hout zeker wel mogelijk is en dat daarbij ook nog voldaan kan worden aan alle Bouwbesluit- en BENG-eisen. De Rapportage is ontwikkeld door de Buyer Group Houtbouw. In 2020 zijn 18 Buyer Groups gestart en deze zijn een initiatief van het Rijk, IPO, VNG en UvW met als doel om de inkoopkracht van publieke opdrachtgevers te bundelen om zodoende de circulair bouweconomie op te schalen.