Model Verordening nadeelcompensatie

31-05-2021

De overheid kan schade veroorzaken terwijl er toch rechtmatige besluiten zijn genomen of rechtmatige feitelijke handelingen zijn verricht. Naar verwachting zullen binnenkort twee nieuwe wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie inwerking treden, waarvoor de VNG een modelverordening heeft opgesteld.