Samen zorgen voor prettig wonen

20-05-2021

Uit de evaluatie van de Woningwet blijkt dat de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties versterkt kan worden. Vanmiddag zal tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ van BZK Wonen en Woningbouw, Woonbond, VNG en Aedes vereniging van woningcorporaties hier aandacht aan geschonken worden.