Financiƫle impuls versnelde huisvesting statushouders

25-05-2021

Om gemeenten financieel te ondersteunen om de huisvesting voor statushouders met grote gezinnen (8+) die nog in de asielopvang verblijven te versnellen, is er een pilot ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’ gestart. Deze pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de VNG met als doel grote gezinnen zo snel mogelijk te huisvesten om zo een snelle integratie en participatie te bevorderen en de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verlagen.

Gemeenten kunnen zich per 27 mei 2021 inschrijven voor deze regeling, die medio juni zal worden gepubliceerd via de Rijksoverheid.

Er wordt op 27 mei een informatiebijeenkomst gehouden en het ministerie van JenV, het COA en de VNG gaan dan nader in op de regeling ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’ en de voorwaarden voor deelname. Wilt u hieraan deelnemen? Mail dan naar: flexibilisering.asielketen@minjenv.nl.