Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede uit de startblokken

03-12-2020

Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede wil een vereniging zijn van samenwerkende partijen op het gebied van stedelijke ontwikkeling die in de eerste plaats kijkt naar een groter belang in plaats van het individuele belang met als doel Enschede naar een hoger plan te tillen. Het nieuwe Platform is gericht op afstemming, het agenderen van actuele onderwerpen en is tevens de organisator van de dialoog rondom stedelijke ontwikkeling. Geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via info@PSOE.nl.