Plankostenscan onder de Omgevingswet

13-11-2023

Op de site van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is vanaf nu alle informatie over de regeling van de plankosten te vinden.

Onder de Omgevingswet zijn er twee rekenmodellen om de kosten te berekenen: voor kostenverhaal met en zonder tijdvak. In een eerder stadium is een handreiking kostenverhaal opgesteld. De modellen en de handreiking kostenverhaal kunt u terugvinden op de site van het IPLO.