Ondersteuning op maat werkt goed bij aanpak klimaatadaptatie

17-12-2020

Het Ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie van de VNG biedt hulp aan gemeenten om in beeld te brengen hoe ver zij zijn met de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en welke ondersteuning zij vooral nodig hebben. Er zijn 12 ervaren en gespecialiseerde adviseurs, die ook kunnen bijspringen in de uitvoering.