Notitie hoofdlijnen van het BBV

03-03-2020

De commissie BBV heeft 6 dagen geleden de geactualiseerde notitie "Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie "Raamwerk baten en lasten" uit 2016 is daarmee vervallen. Klik hier voor meer informatie.