Nog €7 miljoen beschikbaar voor Regeling huisvesting aandachtsgroepen

17-11-2022

Gemeenten kunnen in deze laatste ronde nog tot 28 november, 17:00 uur, gebruikmaken van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) en een aanvraag indienen.

Voor de RHA is naar verwachting nog ca. €7 miljoen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De openstelling van het loket is om die reden verlengd tot maandag 28 november, 17:00 uur. Het Rijk streeft ernaar zoveel mogelijk gemeenten in staat te stellen, om met behulp van de regeling, versneld huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de regeling? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de RVO kunnen u helpen met een afweging. Neem contact op via: rha@rvo.nl.

Hiernaast is het voor gemeenten mogelijk om voor meerdere projecten een aanvraag in te dienen. Elke gemeente kan tot een maximum van €2 miljoen een bijdrage uit de regeling aanvragen, voor de realisatie van meerdere kleine of grote projecten. Aanvragen worden behandeld en toegekend volgens het principe ‘first come, first served’.