Kamerbrief over de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw

14-03-2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de Tweede Kamer een brief over de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw toegezonden.

In de Nationale Woon- en Bouwagenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Het doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland.