Verduurzaming warmtenetten

22-08-2022

De Provincie Utrecht heeft een onderzoek laten uitvoeren in hoeverre grootschalige aquathermie, al dan niet in combinatie met warmte-koudeopslag in de bodem, een haalbare optie is voor het verduurzamen van bestaande warmtenetten.

Het rondkrijgen van een rendabele businesscase voor duurzamere alternatieven zonder flinke subsidie is in veel gevallen onhaalbaar vanwege de flinke investeringen in de warmtebron, de infrastructuur (warmtenetten) en de gebouwen. Door schaalvergroting kunnen de investeringskosten van duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld aquathermie, in veel gevallen worden beperkt. In het blad Binnenlands Bestuur worden de voornaamste conclusies genoemd die algemeen toepasbaar zijn.