Mini-enquête tussentijdse winstneming

31-03-2022

De bedoeling is dat we een goed beeld krijgen van de tussentijdse winstnemingen die nu in de actieve grondexploitaties bij gemeenten genomen zijn. Hierdoor kunnen we ook een beeld krijgen van de risico's die er zijn door deze tussentijdse winstneming.

Indien de uitkomsten van de enquête daar aanleiding voor geven, dan zullen we deze gebruiken voor de gesprekken die wij met de commissie BBV voeren voor een eventuele wijziging van de POC methode. Daarbij zullen we uiteraard voor een goede overgangsregeling pleiten zodat gemeenten niet met negatieve correcties geconfronteerd worden door een stelselwijziging. Ieder jaar langer wachten vergroot de risico's, dus dat is geen argument om het nu niet meer te doen.

Wilt u deze enquête uiterlijk 15 april 2022 invullen en sturen naar chantal.vanrooijen@vng.nl? Heel hartelijk dank daarvoor!