Eerste Kamer stemt in met afschaffen verhuurderheffing per 2023

20-12-2022

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afschaffen van de Verhuurderheffing per 2023.

De lasten voor woningcorporaties worden door het afschaffen van de verhuurderheffing structureel met circa €1,7 mld per jaar verlaagd en woningcorporaties krijgen daardoor meer investeringsruimte om meer nieuwe betaalbare woningen te bouwen, te verduurzamen en te zorgen voor lagere woonlasten.