KB over invoering Omgevingswet per 1 januari 2024 in procedure gebracht

26-01-2023

Het Koninklijk Besluit over de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is vandaag door minister De Jonge bij beide Kamers in procedure gebracht. Daarmee is de vorig najaar afgesproken streefdatum van invoering per 1 juli 2023 niet meer aan de orde.

De minister schrijft in de brief aan de beide Kamers dat de Omgevingswet verantwoord en zorgvuldig van start kan en dat het onderliggende digitale stelsel technisch voldoende gereed is en voor de invoering geen blokkade vormt. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024.