Kamerbrief over speculatieve grondhandel

23-08-2023

Op 13 juli 2023 hebben de minister van Financiën en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt ingegaan op de huidige situatie ten aanzien van consumentenbescherming en speculatieve grondhandel, de aard en omvang van de problematiek en de vervolgstappen om ongewenste speculatieve grondhandel zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

Hierbij werd opgemerkt dat er op dit moment, met deze brief, geen volledig beeld geschetst kan worden van de omvang van het probleem en geen alomvattende oplossing kan worden gepresenteerd. Daarvoor is meer onderzoek nodig, wat de komende maanden zal plaatsvinden.