Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht

03-10-2022

In opdracht van de ministeries van BZK en EZK zijn er twee rapporten geschreven over de mogelijkheden om de bezwaarprocedure en de procedure bij de bestuursrechter te versnellen, ten behoeve van projecten in het omgevingsrecht ter realisering van woningbouw, energietransitie en energie-infrastructuur.

In de beide rapporten (één over bezwaar, één over beroep) zijn in totaal 29 versnellingsideeën geïnventariseerd. Samenvattend noemt Bert Marseille, één van de onderzoekers: de juridische mogelijkheden om bestuursrechtelijke geschilbeslechtingsprocedures te versnellen zijn beperkt, de organisatorische mogelijkheden om bestuursrechtelijke geschilbeslechtingsprocedures te versnellen zijn schier onbeperkt, overheden die haast willen maken met de realisatie van projecten in het omgevingsrecht hebben niet of nauwelijks invloed op het gebruik door de rechter van instrumenten om beroepsprocedures snel af te handelen en bezwaarprocedures hebben de neiging eerder zes maanden dan zes weken (de standaard-termijn) in beslag te nemen, wat niet nodig is.

De verwachting is dat de ministers van BZK en EZK dit jaar met een reactie komen.