Kamerbrief Beleidsreactie op het rapport Aanpak Woningtekort van de Algemene Rekenkamer

28-09-2022

De Algemene Rekenkamer haar op 23 juni 2022 het onderzoek ‘Aanpak Woningtekort’ gepubliceerd. In deze kamerbrief kunt u de beleidsreactie lezen die Huge de Jonge tijdens het commissiedebat van 30 juni 2022 had aangekondigd.