Jurisprudentie over exploitatieplan

12-08-2022

Uitspraak over het exploitatieplan ‘Centrumplan Den Hoorn 2020’ dat de gemeenteraad van Midden-Delfland heeft vastgesteld. Het exploitatieplan hoort bij het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Centrumplan Den Hoorn 2016’.

Dat bestemmingsplan maakt een nieuwe supermarkt mogelijk aan de Dijkhoornseweg. Het exploitatieplan is nodig omdat niet alle gronden waar het bestemmingsplan betrekking op heeft van de gemeente zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde in november 2019 een eerder vastgesteld exploitatieplan voor dit project. De eigenaar van de PLUS-supermarkt tegenover de nieuwe supermarkt is het niet eens met het nieuwe exploitatieplan en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met zijn belangen. Ook is het exploitatieplan volgens hem in strijd met Europese regels over staatssteun. Bovendien is hij van mening dat het bestemmingsplan financieel niet uitvoerbaar is. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 8 maart 2022 op zitting behandeld.

Uitkomst: een vernietigd besluit tot vaststelling van een exploitatieplan (niet opgenomen sloopkosten, niet opgenomen kosten voor verwijderen van erfdienstbaarheden, ten onrechte geïndexeerde plankosten, niet opgenomen kosten voor parkeerplaatsen (compensatie) buiten het exploitatiegebied enz.).