Informatie over ons Najaarscongres op 1 november 2023 in Ede

01-11-2023

Het thema van ons Najaarscongres 2023 is dit keer: Investeren in de ruimtelijke ontwikkeling: het spel en de spelers. We hebben verschillende spelers als spreker uitgenodigd: overheden (rijk, provincie en gemeenten) en marktpartijen (ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties).

Hoe is de samenwerking in de gebiedsontwikkeling? Elke speler heeft zijn eigen investeringsstrategie (niet alleen financieel). Hoe vind je elkaar? Waarom handelt een speler, zoals hij handelt? En hoe vind je elkaar als spelers?

Hugo de Jonge is helaas verhinderd, maar... we hebben een mooi alternatief. Het Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling, zoals ook al in een interview op Gebiedsontwikkeling.nu te lezen was. Rik Bauer: "We willen niet alleen maar aan tafel zitten omdat we grondeigenaar zijn. We willen aan tafel zitten om mee invloed te hebben en het plan mee vorm te geven. Vooral als het over integrale en complexe opgaves gaat, zoals in de NOVEX-gebieden."

Naast Martijn van Berkel van het Rijksvastgoedbedrijf, zullen Sjoerd Lubbers van de Provincie Zuid-Holland en wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede de overheidskant belichten. Ronald Huikeshoven (AM), Leonore Reijnen (Amvest) en Martin van Rijn (Aedes) zullen het thema uitdiepen vanuit het perspectief van de markt en corporaties.

AANMELDEN WAS MOGELIJK TOT EN MET 25 OKTOBER A.S.

De aanmelding voor ons congres is inmiddels gesloten. Wilt u toch nog graag deelnemen aan ons congres, neem dan contact op met ons via: info@vvg.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen als er nog een plek is vrijgekomen. 

PROGRAMMA

09.15 – 10.00   inloop

10.00 – 10.15   welkom door Adrian Los, voorzitter VvG

10.15 – 12.15    sprekers

12.15 – 13.45   lunch met excursie

13.45 – 16.00  sprekers

16.00 – 17.00  borrel

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het najaarscongres vindt plaats in het congrescentrum ‘De Reehorst’ aan de Bennekomseweg 24 te Ede. De Reehorst ligt op slechts 250 meter afstand van het NS-Intercity-station Ede-Wageningen. Vanaf het station loopt u in enkele minuten naar De Reehorst (loop het perron af en neem uitgang zuidzijde, ca. 250 meter rechtdoor lopen en dan treft u De Reehorst aan uw rechterzijde). De Reehorst beschikt tevens over een parkeerterrein voor 700 auto's.

CORONA

De VvG houdt zich aan de richtlijnen die door de overheid worden gesteld. Dit kan onder meer betekenen dat de congresdag aangepast/gewijzigd kan worden.

Wij verzoeken u om een (zelf)test te doen en thuis te blijven bij klachten.

KOSTEN

De kosten voor het congres bedragen € 125,- excl. BTW per persoon voor gemeenten en € 325,- excl. BTW per persoon voor donateurs. U krijgt na aanmelding een automatische bevestiging per email. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs voor het congres. Na het congres ontvangt u een factuur voor de kosten van deelname aan het congres.

ANNULERING

Annulering is alleen schriftelijk (of per email: info@vvg.nl) mogelijk en dient uiterlijk 15 oktober 2023 om 12.00 uur binnen te zijn bij het secretariaat. Indien annulering niet voor bovengenoemde datum is doorgegeven, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U wordt verzocht eventuele vervanging per email door te geven aan de VVG via info@vvg.nl.

NEEM UW BEVESTIGING MEE NAAR HET CONGRES

Wij kijken uit naar ons Najaarscongres en om alle deelnemers te ontmoeten. Vergeet u niet om de bevestiging die u per mail heeft ontvangen, mee te nemen naar het congres? Graag tot op 1 november a.s. in de Reehorst in Ede!