Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

15-11-2022

Gisteren hebben minister de Jonge, minister Harbers en staatssecretaris Heijnen bekend gemaakt hoe het bedrag van € 7,5 miljard, dat door het kabinet in het coalitieakkoord is vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken, besteed wordt. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwe te bouwen woningen tot en met 2030.

Er is overleg geweest met provincies en gemeenten, die zelf ook een forse financiële bijdrage leveren. Het gaat om Rijksinvesteringen in infrastructuur voor het openbaar vervoer (€4 miljard), de auto (€2,7 miljard) en de fiets (€780 miljoen). Een deel van het geld gaat naar grote infrastructurele projecten en een deel naar het versnellen van gemeentelijke en provinciale mobiliteitsmaatregelen bij nieuwe woningbouwprojecten.