Hoe staat gebiedsontwikkeling er anno 2024 voor?

28-02-2024

Met de GO Barometer houden de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling de vinger aan de pols van het vakgebied. Deel uw ervaringen, kom erachter wat er momenteel écht speelt, én maak kans op een gratis ticket voor het SKG Jaarcongres.

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling zijn van en voor het vakgebied. Dat vakgebied is enorm in beweging. Om zo goed mogelijk te functioneren, moeten beide elkaar doorlopend informeren en bevragen over de actuele stand van zaken.

Om dat structureel te doen, bevragen de SKG en leerstoel het vakgebied ieder jaar via de GO Barometer. Vandaag is de derde editie van de GO Barometer gelanceerd. Via deze vragenlijst wil de SKG zo goed mogelijk in kaart brengen hoe gebiedsontwikkelend Nederland ervoor staat. Wat zijn de grootste trends en uitdagingen, welke spelers doen het goed, wie hebben het moeilijk, waar liggen in Nederland de grootste opgaven, en wat zijn de grootste doorbraken die gerealiseerd en nodig zijn?

Met de resultaten van de vragenlijst kan de SKG haar kennisprogramma afstemmen op de situatie van nu in het vakgebied. Bovendien krijgen gebiedsontwikkelaars hiermee een betrouwbaar beeld van wat er in de praktijk écht speelt, in plaats van wat enkel de meeste aandacht krijgt. 

Resultaten

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft hoopt zo veel mogelijk gebiedsontwikkelaars te bereiken, zodat de resultaten zo representatief mogelijk zijn voor het publieke, private en maatschappelijke veld van gebiedsontwikkeling.

Invullen van de GO Barometer kan tot 21 maart en kost maximaal 10 minuten. Deelnemers die de GO Barometer invullen maken kans op een gratis ticket voor het SKG Jaarcongres in Amersfoort. Hier worden de resultaten bekendgemaakt. De uitkomsten kunt u te zijner tijd ook terugvinden via Gebiedsontwikkeling.nu.