Handreiking voor het opstellen van een regionale woonzorganalyse

26-10-2023

Woonzorgvisies zijn belangrijk om huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren. Platform31 heeft een handreiking gemaakt om gemeenten hierbij te ondersteunen. Deze handreiking gaat in op verschillende onderdelen uit de woonzorganalyse, gebaseerd op praktijkervaringen van de koplopersregio’s.  

De woonzorgvisies vormen de basis voor gemeenten om afspraken te maken met woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en zorgkantoren over wat mensen uit de aandachtsgroepen en ouderen, naast huisvesting, nodig hebben aan zorg en ondersteuning. Een woonzorganalyse geeft het inzicht om die afspraken goed te kunnen maken. P31 beschrijft in een handreiking de verschillende onderdelen uit de analyse, gebaseerd op de praktijkervaringen van de koploperregio’s. Deze publicatie is handig voor iedereen die een woonzorganalyse wil opzetten of begeleiden en daar praktische handvatten bij nodig heeft.