Impulsaanpak Winkelgebieden: impulskamers t/m 22/4/22

05-04-2022

De retail (detailhandel) in winkelgebieden staat in binnensteden en kernen sterk onder druk. Dit heeft structurele leegstand tot gevolg. Daardoor ligt verloedering op de loer. Binnensteden zijn steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Deze gebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders.

Het programma bestaat uit ondersteuning van gemeenten bij het totstandkomen van gebiedsgerichte projecten door de inzet van experts, een ondersteunende financiële regeling en kennisdeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor een budget beschikbaar. Naar verwachting wordt de regeling opengesteld van 9 mei 2022 09:00 uur tot en met 30 mei 12:00 uur.

De voorlopige uitgangspunten staan online om u zo lang mogelijk de tijd te gunnen om u voor te bereiden op de openstelling van de regeling. Pas op het moment dat de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, is zij definitief. 

De regeling is voor gemeenten die financiële ondersteuning willen aanvragen voor een projectplan, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Gemeenten en private investeerders gaan daarbij een samenwerkingsverband aan.

Het totale budget voor deze regeling is € 100 miljoen. De looptijd is 4 jaar. Het beschikbare budget verdeelt het ministerie over 4 indieningstijdvakken. De verdeling van het budget over de tijdvakken ligt nog niet vast. Ook voor de latere tijdvakken wordt een substantieel budget gereserveerd.

Gemeenten die van plan zijn om een aanvraag in te dienen, mogen gebruik maken van de kennis van onafhankelijke experts om vragen over een projectplan voor te leggen. Daarvoor worden impulskamers georganiseerd die plaatsvinden van maandag 11 april 2002 tot en met vrijdag 22 april 2022. Vragen kunt u ook per e-mail stellen via iw@rvo.nl.

Opgedane kennis en ervaringen worden anoniem en uniform gedeeld met andere gemeenten en private investeerders via de Retailagenda. Deze Retailagenda startte in 2015 op initiatief van het ministerie van EZK, samen met betrokken organisaties en marktpartijen en provincies en gemeenten. Zij streven met elkaar naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector en binnensteden. De Retailagenda brengt de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, retailers, vastgoed en kennisinstellingen samen. En zorgt dat kennis wordt vergroot en gedeeld.