Verlenging aanmeldtermijn Startbouwimpuls

30-08-2023

De startbouwimpuls (SBI) is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen en daardoor dreigen te vertragen of on hold gezet te worden.
 
Uit een eerste inventarisatie bij gemeenten en marktpartijen blijkt dat er zeer veel animo voor de regeling is. Er zijn tot nu toe in totaal 2.195 projecten aangemeld door 246 gemeenten (bijna 260.000 woningen). De in eerste instantie uitgetrokken € 250 miljoen voor de SBI is daarvoor niet genoeg. Daarom is het afwegingskader verder aangescherpt, zodat de meest kansrijke projecten worden aangemeld.

Gemeenten krijgen twee weken langer de tijd om hun project aan te melden: tot 13 oktober 2023. Daarna vindt de selectie plaats en wordt een ranglijst gemaakt. Projecten zullen hoger scoren wanneer zij snel starten, een grote (juridische) zekerheid hebben van start bouw op het gestelde moment en een lage gevraagde Rijksbijdrage per woning hebben.