Impulsaanpak winkelgebieden

14-11-2022

De tweede aanvraagronde voor de Impulsaanpak Winkelgebieden is vandaag van start gegaan. Deze regeling is bedoeld voor gemeenten die samen met private partijen een winkelgebied willen herstructureren of te transformeren. Het indieningstijdvak loopt tot 12.00 uur op 5 december 2022.

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden wil de overheid stimuleren dat gemeenten (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis.

De winkelgebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders.

Het programma bestaat uit ondersteuning voor gemeenten bij het tot stand komen van gebiedsgerichte projecten.

De ondersteuning bestaat uit:

  • de inzet van experts
  • een ondersteunende financiële regeling
  • kennisdeling

Het budget is verdeeld over 4 rondes. In iedere ronde is voor zover nu bekend € 22 miljoen beschikbaar voor gemeenten om winkelgebieden aan te pakken.

.